Mediation


Echtscheiding betekent een onzekere situatie voor u als (ex) partners en  voor de kinderen. Een echtscheiding betekent ook veel te regelen kwesties, er komt zoveel op u af dat u door de bomen het bos niet meer ziet……………

Mediation in een echtscheiding betekent: (ex) partners die samen zoeken naar de meest optimale oplossingen voor alle kwesties die geregeld moeten worden en daar ook in onderling overleg afspraken over maken. Maar dit betekent niet dat partijen er alleen voor staan: als onafhankelijke en onpartijdige mediator leidt ik deze gesprekken en zorg ik voor structuur, duidelijkheid en (juridische) ondersteuning.

Mediationgesprekken zijn vertrouwelijk en partijen zijn pas gebonden aan afspraken als ze schriftelijk zijn vastgelegd in een ouderschapsplan en/of convenant en door beiden ondertekend.

In het mediationtraject vinden meerdere gesprekken plaats tussen de (ex) partners (meestal 4 of 5) waarin alle te regelen onderwerpen aan de orde komen. Dit betreft de echtscheiding zelf, de kinderen, de alimentatie, de boedelverdeling en verdere financiële regelingen. De concrete inhoud van de gesprekken wordt afgestemd op de individuele situatie en het uitgangspunt is dat er voor alle betrokkenen rechtvaardige en eerlijke afspraken worden gemaakt.

Kortom, in een mediationtraject kan de echtscheiding in een open en vertrouwelijke sfeer geregeld worden, zodat u beiden weer op een goede manier de toekomst in kunt.

Neem hier direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.